Well-trågen kan utföras i en mängd olika varianter, t.ex. 90 eller 45 graders hörn, förhöjda
gavlar eller lägre gavlar, med eller utan tryck, samt i ett flertal olika well-kvaliteter.
Vi samarbetar här med Er och er well-leverantör för att uppnå en optimal förpackning för
såväl produktion som marknadsföring, men kan även om ni så önskar rekommendera en
lämplig well- leverantör.
Ofta kombineras ett welltråg med inslagning i krympfilm vilket ger en kostnadsseffektiv och
stabil förpackning.
 

(Klicka på produkt för större bild!)